Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Rejestr zmian

09 marca 2020 13:37 (Łukasz Wołoszyn) Dane główne: Aktualizacja danych.
09 marca 2020 13:36 (Łukasz Wołoszyn) Dane główne: Aktualizacja danych.
09 marca 2020 13:36 (Łukasz Wołoszyn) Dane główne: Aktualizacja danych.
15 stycznia 2020 15:55 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO...: Ukrycie dokumentu.
15 stycznia 2020 15:55 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Ukrycie dokumentu.
15 stycznia 2020 15:55 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Ukrycie dokumentu.
15 stycznia 2020 15:55 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Ukrycie dokumentu.
15 stycznia 2020 15:54 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Ukrycie dokumentu.
15 stycznia 2020 15:54 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Ukrycie dokumentu.
15 stycznia 2020 15:50 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 15:46 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 15:46 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 15:21 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 15:20 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 14:38 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Opublikowanie dokumentu.
20 grudnia 2019 14:37 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_o_nie_prowadzeniu_odplatnej_dzialalnosci_ pozytku_publicznego.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 grudnia 2019 14:37 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_o_zapoznaniu_sie_z_ogloszeniem_o_otwartym _konkursie_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 grudnia 2019 14:37 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_wskazujacego_osoby_upowaznione.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 grudnia 2019 14:37 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 grudnia 2019 14:36 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [umowa_o_realizacje_zadania_publicznego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 grudnia 2019 14:36 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 grudnia 2019 14:36 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [ogloszenie_w_wersji_pdf_zgodne_z_opisem_na_stronie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 grudnia 2019 14:36 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 grudnia 2019 14:49 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2019 14:45 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Opublikowanie dokumentu.
25 listopada 2019 14:45 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_o_nie_prowadzeniu_odplatnej_dzialalnosci_ pozytku_publicznego.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:45 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_o_zapoznaniu_sie_z_ogloszeniem_o_otwartym _konkursie_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:44 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_wskazujacego_osoby_upowaznione.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:44 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Usunięcie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_wskazujacego_osoby_upowaznione.doc] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:44 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Usunięcie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_o_zapoznaniu_sie_z_ogloszeniem_o_otwartym _konkursie_ofert.doc] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:43 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_o_zapoznaniu_sie_z_ogloszeniem_o_otwartym _konkursie_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:43 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_wskazujacego_osoby_upowaznione.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:42 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [sprawozdaniezwykonaniazadaniapublicznego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:42 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [umowaorealizacjezadaniapublicznego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:42 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:41 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [ogloszenie_w_wersji_pdf_zgodne_z_opisem_na_stronie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 listopada 2019 14:41 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 października 2019 11:35 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2019 11:17 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Opublikowanie dokumentu.
08 października 2019 11:14 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_o_nie_prowadzeniu_odplatnej_dzialalnosci_ pozytku_publicznego.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 października 2019 11:14 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_o_nie_zaleganiu_z_platnosciami.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 października 2019 11:13 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_o_zapoznaniu_sie_z_ogloszeniem_o_otwartym _konkursie_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 października 2019 11:13 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_pisemnego_oswiadczenia_wskazujacego_osoby_upowaznione.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 października 2019 11:13 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 października 2019 11:12 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [umowa_o_realizacje_zadania_publicznego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 października 2019 11:12 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 października 2019 11:12 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie załącznika [ogloszenie_w_wersji_pdf_zgodne_z_opisem_na_stronie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 października 2019 11:11 (Łukasz Wołoszyn) Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
01 sierpnia 2019 07:46 (Łukasz Wołoszyn) Zakładki: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: Zmiana treści zakładki.
10 maja 2019 08:11 (Łukasz Wołoszyn) Zakładki: 2018: Dodanie nowej zakładki.
Ilość wyświetleń: 1062
Realizacja: IDcom.pl